Pesë gjyqtarë të Gjykatës së Apelit e arrin moshën e pensionimit

Pesë gjyqtarë të Gjykatës së Apelit e arrin moshën e pensionimit

Pesë gjyqtarë të Gjykatës së Apelit, e kanë arritur këto ditë moshën e pensionimit.
Nga Departamenti i Krimeve të Rënda, në pension kanë dalë gjyqtarët Fillim Skoro dhe Hava Haliti, ndërsa nga Departamenti i Përgjithëshem gjyqtarët Gani Zabeli(divizioni penal), Ramë Hyseni (divizioni civil) dhe Mejreme Zekaj (divizioni për kundërvajtje).
Gjykata e Apelit, i falënderon gjyqtarët përzemersisht për punën dhe kontributin e tyre gjatë këtyre viteve dhe iu uron shëndet dhe pleqëri të mbarë.
Largimi i tyre ka bërë që numri aktual i gjyqtarëve në gjykatën e shkallës se dytë të bie në 45, çka shtron nëvojën për emërim urgjent të gjyqtarëve të rinj.

Prishtinë,11.06.2020 –

Pesë gjyqtarë të Gjykatës së Apelit, e kanë arritur këto ditë moshën e pensionimit.Nga Departamenti i Krimeve të Rënda, në pension kanë dalë gjyqtarët Fillim Skoro dhe Hava Haliti, ndërsa nga Departamenti i Përgjithëshem gjyqtarët Gani Zabeli(divizioni penal), Ramë Hyseni (divizioni civil) dhe Mejreme Zekaj (divizioni për kundërvajtje). Gjykata e Apelit, i falënderon gjyqtarët përzemersisht për punën dhe kontributin e tyre gjatë këtyre viteve dhe iu uron shëndet dhe pleqëri të mbarë.Largimi i tyre ka bërë që numri aktual i gjyqtarëve në gjykatën e shkallës se dytë të bie në 45, çka shtron nëvojën për emërim urgjent të gjyqtarëve të rinj.

.Nga Departamenti i Krimeve të Rënda, në pension kanë dalë gjyqtarët Fillim Skoro dhe Hava Haliti, ndërsa nga Departamenti i Përgjithëshem gjyqtarët Gani Zabeli(divizioni penal), Ramë Hyseni (divizioni civil) dhe Mejreme Zekaj (divizioni për kundërvajtje). Gjykata e Apelit, i falënderon gjyqtarët përzemersisht për punën dhe kontributin e tyre gjatë këtyre viteve dhe iu uron shëndet dhe pleqëri të mbarë.Largimi i tyre ka bërë që numri aktual i gjyqtarëve në gjykatën e shkallës se dytë të bie në 45, çka shtron nëvojën për emërim urgjent të gjyqtarëve të rinj.