Lista e selektimit të ngushtë për pozitën Zyrtar Ligjor në Gjykatën e Apelit të Kosovës

Lista e selektimit të ngushtë për pozitën Zyrtar Ligjor në Gjykatën e Apelit të Kosovës