Court of Appeals

Hearing Schedule

Time Case Room No Judge Status
09:45 1817/2022-Fajdeja dhe vepra penale sulmi D11 Skender Çoçaj Scheduled
10:00 4/2024-Bashkryerje dhe në vazhdimësi importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve Objekti D Burim Ademi Scheduled
11:00 34/2024-Vrasje në tentativë Objekti D Burim Ademi Scheduled
11:10 750/2023-Vrasje në tentativë Objekti D Burim Ademi Scheduled
11:20 26/2024-Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar Objekti D Burim Ademi Scheduled
11:30 9/2024-Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge Objekti D Burim Ademi Scheduled
11:40 10/2024-Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope Objekti D Burim Ademi Scheduled
FULL SCHEDULE

To view the monthly calendar of all sessions and to find a scheduled session please click on all the schedules

All schedules

Court of Appeals
Judgements from Court of Appeals
Decisions of the Presidents\ Disciplinary proceedings
Decisions to drop and refuse complaints
Complaints on court services
Submit your complaint