Court of Appeals

Hearing Schedule

Time Case Room No Judge Status
10:00 401/2023-Blerja, posedimi , shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge D11 Hashim Çollaku Scheduled
10:00 518/2023-Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve dhe substancave psikotrope dhe analoge D11 Afërdita Bytyqi Scheduled
10:15 512/2023-Dhunimi në tentativë dhe lëndim i lehtë trupor D11 Afërdita Bytyqi Scheduled
10:20 440/2023-Vrasje e rëndë D11 Hashim Çollaku Scheduled
10:25 520/2023-Vrasje e rëndë në tentativë D11 Afërdita Bytyqi Scheduled
10:30 423/2023-Dhunimi D11 Hashim Çollaku Scheduled
FULL SCHEDULE

To view the monthly calendar of all sessions and to find a scheduled session please click on all the schedules

All schedules

Court of Appeals
Judgements from Court of Appeals
Decisions of the Presidents\ Disciplinary proceedings
Decisions to drop and refuse complaints
Complaints on court services
Submit your complaint