Gjykata e Apelit refuzon ankesat në rastin e tre të akuzuarve

Gjykata e Apelit refuzon ankesat në rastin e tre të akuzuarve