Lista e shkurtër e kandidatëve të cilët kanë konkurruar për pozitën” Zyrtar i IT-së”, në bazë të konkursit NR.03/2019

Lista e shkurtër e kandidatëve të cilët kanë konkurruar për pozitën” Zyrtar i IT-së”, në bazë të konkursit NR.03/2019