Gjykata e Apelit

Orari i Seancave

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 626/2023-Grabitje në bashkëkryerje D11 Hashim Çollaku Caktuar
10:10 625/2023-Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge D11 Hashim Çollaku Caktuar
10:20 612/2023-Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve D11 Hashim Çollaku Caktuar
10:30 439/2023-Falsifikim i dokumentit zyrtar D11 Hashim Çollaku Caktuar
10:40 641/2023-Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope ose analoge, në bashkëkryerje. D11 Hashim Çollaku Caktuar
ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata e Apelit
Aktgjykimet nga Gjykata e Apelit
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj