Gjykata e Apelit

Orari i Seancave

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:45 1817/2022-Fajdeja dhe vepra penale sulmi D11 Skender Çoçaj Caktuar
10:00 4/2024-Bashkryerje dhe në vazhdimësi importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve Objekti D Burim Ademi Caktuar
11:00 34/2024-Vrasje në tentativë Objekti D Burim Ademi Caktuar
11:10 750/2023-Vrasje në tentativë Objekti D Burim Ademi Caktuar
11:20 26/2024-Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar Objekti D Burim Ademi Caktuar
11:30 9/2024-Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge Objekti D Burim Ademi Caktuar
11:40 10/2024-Blerja, posedimi, shpërndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve të rrezikshëm dhe substancave psikotrope Objekti D Burim Ademi Caktuar
ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata e Apelit
Aktgjykimet nga Gjykata e Apelit
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj