Gjykata e Apelit

Orari i Seancave

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 133/2024-Keqpërdorim seksual i personave me çrregullime ose paaftësi mendore apo emocionale D11 Beqir Kalludra Caktuar
10:00 1/2024-Blerja, posedimi dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge Objekti D Kreshnik Radoniqi Caktuar
10:05 135/2024-Sulmi seksual D11 Beqir Kalludra Caktuar
10:10 167/2024-Sulm seksual D11 Beqir Kalludra Caktuar
10:15 130/2024-Sulm seksual D11 Beqir Kalludra Caktuar
10:20 34/2024-Vrasje në tentativë etj. D11 Beqir Kalludra Caktuar
10:25 157/2024-Marrëdhënie ose veprime të panatyrshme seksuale me personin qe nuk ka mbushur moshën 14 vjet D11 Beqir Kalludra Caktuar
10:30 175/2024-Sulmi seksual D11 Beqir Kalludra Caktuar
10:30 194/2024-Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar Objekti D Burim Ademi Caktuar
10:35 178/2024-Dhunimi D11 Beqir Kalludra Caktuar
10:40 38/2024-Pjesmarrja në rrahje D11 Beqir Kalludra Caktuar
10:40 185/2024-Blerja, posedimi, shperndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope ose analoge Objekti D Burim Ademi Caktuar
10:45 179/2024-Dhunimi D11 Beqir Kalludra Caktuar
10:50 162/2024-Vrasje në tentativë Objekti D Burim Ademi Caktuar
11:00 10/2024-Ushtrim i ndikimit Objekti D Burim Ademi Caktuar
11:00 36/2024-Vrasje në tentativë etj. D11 Beqir Kalludra Caktuar
11:05 99/2024-Dhunimi D11 Beqir Kalludra Caktuar
11:15 132/2024-Kontrabandimi me migrantë në bashkëkryerje Objekti D Burim Ademi Caktuar
ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata e Apelit
Aktgjykimet nga Gjykata e Apelit
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj