Apelacioni Sud

Sudske Raprave

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 641/2019 D-11 Hashim Çollaku Zakazano
10:30 44/2020 D-11 Hashim Çollaku Zakazano
10:45 46/2020 D-11 Hashim Çollaku Zakazano
PUNI RASPORED

Da biste pregledali mesečni kalendar svih sesija i zatražili sesiju, kliknite na sve rasporede

Svi rasporedi

Apelacioni Sud
Presude od Apelacioni Sud
Ocena sudskih usluga
Ocenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu