Apelacioni Sud

Sudske Raprave

Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 133/2024-Keqpërdorim seksual i personave me çrregullime ose paaftësi mendore apo emocionale D11 Beqir Kalludra Zakazano
10:00 1/2024-Blerja, posedimi dhe shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge Objekti D Kreshnik Radoniqi Zakazano
10:05 135/2024-Sulmi seksual D11 Beqir Kalludra Zakazano
10:10 167/2024-Sulm seksual D11 Beqir Kalludra Zakazano
10:15 130/2024-Sulm seksual D11 Beqir Kalludra Zakazano
10:20 34/2024-Vrasje në tentativë etj. D11 Beqir Kalludra Zakazano
10:25 157/2024-Marrëdhënie ose veprime të panatyrshme seksuale me personin qe nuk ka mbushur moshën 14 vjet D11 Beqir Kalludra Zakazano
10:30 175/2024-Sulmi seksual D11 Beqir Kalludra Zakazano
10:30 194/2024-Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar Objekti D Burim Ademi Zakazano
10:35 178/2024-Dhunimi D11 Beqir Kalludra Zakazano
10:40 38/2024-Pjesmarrja në rrahje D11 Beqir Kalludra Zakazano
10:40 185/2024-Blerja, posedimi, shperndarja dhe shitja e paautorizuar e narkotikeve, substancave psikotrope ose analoge Objekti D Burim Ademi Zakazano
10:45 179/2024-Dhunimi D11 Beqir Kalludra Zakazano
10:50 162/2024-Vrasje në tentativë Objekti D Burim Ademi Zakazano
11:00 10/2024-Ushtrim i ndikimit Objekti D Burim Ademi Zakazano
11:00 36/2024-Vrasje në tentativë etj. D11 Beqir Kalludra Zakazano
11:05 99/2024-Dhunimi D11 Beqir Kalludra Zakazano
11:15 132/2024-Kontrabandimi me migrantë në bashkëkryerje Objekti D Burim Ademi Zakazano
PUNI RASPORED

Da biste pregledali mesečni kalendar svih sesija i zatražili sesiju, kliknite na sve rasporede

Svi rasporedi

Apelacioni Sud
Presude od Apelacioni Sud
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu