Njoftim nga Gjykata e Apelit

Njoftim nga Gjykata e Apelit

Njoftohen të gjithë kandidat e selektuar në listën e shkurt për pozitën Zyrtar Ligjor në Gjykatën e Apelit, se testi më shkrim do të mbahet të premten më 27.04.2018.
Vendi: Amfiteatri i Madh i Ministrisë së Administratës Publike, e cila ndodhet në ndërtesën qeveritare ( Objekti i ish Rilindjes).

Testi do të mbahet në këtë orar :

Kandidatet e listuar nga 1deri në 165 – Ora 8:30 
Kandidatet e listuar nga 166 deri 330 – Ora 10:00 
Kandidatet e listuar nga 331 deri në 495 – Ora 12:30 
Kandidatet e listuar nga 496 deri në 660- Ora 14:00 

Lista :

http://apeli.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/sites/14/2019/03/FINALE-LISTA..pdf