Obaveštenje Iz Apelacionog Suda

Obaveštenje Iz Apelacionog Suda

OBAVEŠTAVAJU SE SVI kandidati koji se nalaze u odabranoj listi za položaj pravnog sekretara u Apelacionom sudu, pismeni test održaće se i petak 27.04.2018. god.

Mesto: Amfiteatar u Ministarstvo javne administracije, koja se nalazi u zgradi vlade (bivša zgrada Rilindja).

Test će se održati po ovom ovim redosledom:

Kandidati na listu od 1do 165 – u 8:30 h

Kandidati na listu od 166 do 330 – u 10:00 h

Kandidati na listu od 331 do 495 – u 12:30 h

Kandidati na listu od 496 do 660- u 14:00 h

Lista :

http://apeli.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/sites/14/2019/03/FINALE-LISTA..pdf