Gjykata e Apelit e miraton ankesën e Prokurorisë Speciale në rastin e 39 të akuzuarve

Gjykata e Apelit e miraton ankesën e Prokurorisë Speciale në rastin e 39 të  akuzuarve