Apelacioni sud usvojio je žalbu specijalnog tužilaštva na slučaj 39 optuženi

Apelacioni sud usvojio je žalbu specijalnog tužilaštva na slučaj 39 optuženi

Priština,19.02.2019,Apelacioni sud Kosova usvojio je žalbu specijalnog tužilaštva Kosova na slučaj Ć.M i 38 ostalih optuženi .

Žalbeni je preinačio rešenje Osnovnog Suda u Peć, od dana 30.11.2018 na taj način što ,zahteve branilaca za odbacivanje optužnice su odbijene,dok postupak sada u ovoj pravnoj krivičnoj stvar nastavlja se prema odredbama Zakona o krivičnom postupku,predviđana za zakazivanje ročišta sudske rasprave .

Apelacioni sud utvrdio je da na osnovu spise predmeta,u ovom konkretnom slučaju postoje dovoljni opravdani razlozi iz koje proizilazi dobro osnovana sumnja,da su optuženi izvršili dotično krivično selo. Stoga prvostepeni sud obavezuje se da dalje nastavlja krivični postupak,izvede dokaze i nakon toga donese jednu pravednu i zakonitu odluku .