Lista e kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim për pozitën: “Zyrtar i IT-së”.

Lista e kandidatëve të cilët kanë  kaluar testin me shkrim për pozitën: “Zyrtar i IT-së”.