Gjykata e Apelit e Kosovës e dënon më BURGIM TË PERJETSHËM të akuzuarin për vrasje të dyfishtë

Gjykata e Apelit e Kosovës e dënon më BURGIM TË PERJETSHËM të akuzuarin për vrasje të dyfishtë