Gjykata e Apelit e Kosovës gjatë muajit Tetor ka publikuar 555 vendime

Gjykata e Apelit e Kosovës gjatë muajit Tetor ka publikuar 555 vendime

Prishtinë, 08.11.2022 – Gjykata e Apelit e Kosovës, gjatë muajit tetor ka publikuar 555 vendime.

Nga këto vendime të publikuara , 409 vendime janë të lëmisë civile, 54 nga divizioni penal, 45 të departamentit për krime të rënda, 43 për çështje administrative dhe 4 të departamentit special.

Publikimi i vendimeve mbetet një ndër prioritetet e kësaj Gjykate, për t’i ofruar qasje secilit qytetar, që ndërlidhet drejtpërsëdrejti me rritjen e transparencës së gjyqësorit.

Gjatë këtij viti, Gjykata e Apelit ka publikuar mbi 6300 vendime.