Optuženom za razbojništvo ublažuje se kazna

Optuženom za razbojništvo ublažuje se kazna

Priština,23.04.2019-Apelacioni Sud Kosova, odlučujući po žalbama branilaca doneo rešenje povodom optuženog Š.T. Prvostepena presuda je preinačena samo što se tiče odluka o kazni. Za razliku od Osnovnog suda u Prištini koja je okrivljenog osuđivala jedinstvenom kaznom od 7 godina i 6 meseci za krivična dela. Razbojništvo iz čl.329 i krivičnog dela neovlašćeno vlasništvo kontrola i…

Priština,23.04.2019-Apelacioni Sud Kosova, odlučujući po žalbama branilaca doneo rešenje povodom optuženog Š.T.

Prvostepena presuda je preinačena samo što se tiče odluka o kazni.

Za razliku od Osnovnog suda u Prištini koja je okrivljenog osuđivala jedinstvenom kaznom od 7 godina i 6 meseci za krivična dela. Razbojništvo iz čl.329 i krivičnog dela neovlašćeno vlasništvo kontrola i posedovanje loružija , iz čl.374 KZRK, Apelacioni sud izrekao mu je jedinstvenu kaznu od 5 godina i 6 meseci zatvora.

Apelacioni sud nalazi da u prisustvu napred navedenih olakšavajuće okolnosti od strane prvostepenog suda a u nedostatku otežavajućih okolnosti, uzima kao posebnu olakšavajuću okolnost činjenicu da okrivljeni samo dva dana pred izvršenja krivičnog dela napunuio 18 godina, dok u spisë predmeta nëma neki dokaz za njegovu kriminalnu prošlost, šta to znači da je prvi put što je došao u sukob sa zakonom.

Stoga imajući u vidu ove okolnosti shodno ZKP ocenio da ima mesta za ublažavanje kazni.

Ovaj sud ocenjuje da izrečena kazna kao u izreci pobijene presude je u skladu sa stepenom krivične odgovornosti i u funkciji sprečavanja izvršioca na dalje izvršenja krivičnih dela kao i rehabilitacija Istog.