Apelacioni Sud Kosova odbio je žalbe Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova i branioca optuženog I.T advokata N.V. zbog krivičnog dela Podsticanje na nacionalnu, rasnu, versku mržnju, nemir ili netoleranciju iz čl. 147 .1 KZRK-a.

Apelacioni Sud Kosova odbio je žalbe Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova i branioca  optuženog I.T advokata N.V. zbog krivičnog dela Podsticanje na nacionalnu, rasnu, versku mržnju, nemir ili netoleranciju iz čl. 147 .1 KZRK-a.

Priština, 28. februar. 2023 – Presudom Apelacionog Suda Kosova, Specijalnog Departmenta odbijene su žalbe Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova i branioca optuženog I.T. advokata N.V dok presuda Osnovnog Suda u Prištini PS.br. 59/2021 od dana 19.10.2022 je potvrđena.

Presudom Osnovnog suda u Prištini – Specijalni Department , PS.br. 59/2021 od dana 19.10.2022 optuženi I.T. je proglašen krivim zbog krivičnog dela Podsticanje na nacionalnu, rasnu, versku mržnju, nemir ili netoleranciju iz čl. 147 .1 KZRK za koje krivično delo istom je izrečena zatvorska kazna u trajanju od jedne (1) godine, kazana koja će se izvršiti nakon pravosnažnosti presude.

Apelacioni sud presudom APS br. 2/2023 od dana 20. 02. 2023 odbio je žalbe Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova i branioca optuženog I.T. advokata N.V. zbog krivičnog dela Podsticanje na nacionalnu, rasnu, versku mržnju, nemir ili netoleranciju iz čl. 147.1 KZRK-a . U obrazloženju presude drugostepeni sud je istakao da je prvostepeni sud pravilno i na potpun način utvrdio faktičko stanje ,  jer rezultuje da u radnjama optuženog su konsumirani elementi krivičnog dela iz čl. 147.1 KZRK-a, stoga  pravilno je primenjen i krivični zakon u odnosu na optuženog kada je proglašen krivim za ovo krivično delo, jer su činjenice  i okolnosti pod kojima je izvršeno krivično delo konsumiraju osnovne elemente krivičnog dela ,Podsticanje na nacionalnu, rasnu, versku mržnju, nemir ili netoleranciju iz čl. 147.1 KZRK.

Dalje je naglašeno da je prvostepeni sud ocenio okolnosti kao one otežavajuće tako i olakšavajuće , i kao takve su uticale na vrstu i visinu kazne , kada je prvostepeni sud izrekao kaznu kao u pobijenoj presudi. Takođe presuda nije obuhvaćena bitnim povredama odredaba krivičnog postupka koje bi uslovljavale njeno ukidanje, konkretnije presuda u dispozitivu sadrži sve okolnosti činjenica koje kao takve predstavljaju konzumiranje elemenata figure krivičnog dela za koje je optuženi proglašen krivim, dispozitiv je jasan i konkretan, pokazuje vreme izvršenja krivičnog dela, mesto gde je izvršeno krivično delo, konkretnu radnju okrivljenog , i opasnost da se može poremetiti javni red, stoga u ovom smislu dispozitiv presude je konkretan i  jasan i specifičan u odnosu na radnje okrivljenog, nema nejasnoća i protivrečnosti u celini činjeničnih okolnosti u ovom krivičnom predmetu.