Apelacioni sud Kosova je tokom februara objavio 542 odluke

Apelacioni sud Kosova je tokom februara objavio 542 odluke

Priština – 14. marta 2023. godine, Apelacioni sud Kosova je tokom februara meseca objavio na veb stranici 542 presude i obrazložene odluke.

Od ovih objavljenih rešenja, 341 rešenje je građansko, 100 iz krivičnog odeljenja, 43 iz odeljenja za teška krivična dela, 54 za administrativna pitanja i 4 iz p specijalnog  odeljenja.

Objavljivanje odluka ostaje jedan od prioriteta ovog suda, da se omogući pristup svakom građaninu, što je u direktnoj vezi sa povećanjem transparentnosti pravosuđa. Sve ove presude i odluke dostupne su javnosti i organizacijama koje prate pravosudni sistem i rad sudova.