Studenti Pravnog Fakulteta Univerziteta „ Ukšin Hoti“ iz Prizrena posetili su Apelacioni Sud Kosova

Studenti Pravnog Fakulteta Univerziteta „ Ukšin Hoti“ iz  Prizrena posetili su Apelacioni Sud Kosova

Priština , 19. maj 2023 Apelacioni Sud Kosova, posetila je grupa studenata , mladih pravnika iz pravnog Fakulteta Univerziteta „Ukšin Hoti“ iz Prizrena , koje je na sastanku dočekala potpredsednika suda Kadrije Goga – Ljubištani , sudija Hašim Čolaku kao i administrator Nysret Arifi.

Cilj ove posete , je informisanje i  sticanje praktičkog znanja direktno iz Apelacionog Suda da studenti saznaju više o radu , ulozi, organizacionoj strukturi, funkcionisanju i nadležnostima Apelacionog Suda.

Potpredsednica Goga – Ljubištani , prvo je studentima poželela dobrodošlicu i cenila njihovu posetu ohrabrujući ih o mogućnosti  obavljanja prakse.  Dalje sastanak se nastavio u slobodnom razgovoru, gde je sudija Hašim Čolaku odgovarao na pitanja u interesu studenata.