4 stručna saradnika iz Apelacionog suda, danas su dekretovani za sudije u Osnovnim sudovima Republike Kosovo

4 stručna saradnika iz Apelacionog suda, danas su dekretovani za sudije u Osnovnim sudovima Republike Kosovo

Priština, 16. januar 2023. – Predsednik Totaj dočekao je na sastanku stručne saradnike Apelacionog suda Blende Mjeku, Artana Džačakaja, Aljbu Makoli i Mirvet Thači, koji su danas dekretovani za sudije u Osnovnim sudovima Republike Kosova, od strane predsednice države.

Predsednik Totaj se u ime Apelacionog suda zahvalio mladim sudijama na doprinosu i saradnji tokom godina rada Apelacionog suda. Takođe, mlade sudije takođe izražavaju zahvalnost za kontinuiranu podršku i podsticaj koji je uticao na njihovo profesionalno formiranje.