Pas një periudhe të gjatë dhe të suksesshme prej 39 vitesh përvojë punë në sistemin gjyqësor ka arritur moshën e pensionimit referenti Hakif Sfishta.

Pas një periudhe të gjatë dhe të suksesshme prej 39 vitesh përvojë punë në sistemin gjyqësor ka arritur moshën e pensionimit referenti Hakif Sfishta.

Gjatë këtyre viteve, z. Sfishta ka dhënë kontributin e tij të vlefshëm, sidomos në Departamentin e Përgjithshëm – Divizioni Penal, duke i kryer me përgjegjësi dhe profesionalizëm të lartë të gjitha obligimet që dalin nga puna.

Kryetari i Gjykatës Valon Totaj, në emër të gjyqtarëve dhe të gjithë stafit mbeshtetës e ka falenderuar z. Sfishta, për shërbimin e tjj në sistemin gjyqësor, duke i uruar shëndet dhe çdo të mirë në jetë.