Posle dugog i uspešnog perioda od 39 godina radnog staža u pravosuđu, sudija Hakif Sfišta je dočekao starosnu penziju

Posle dugog i uspešnog perioda od 39 godina radnog staža u pravosuđu, sudija Hakif Sfišta je dočekao  starosnu penziju

Tokom ovih godina g. Sfišta je dao svoj vredan doprinos, posebno u Opštem odeljenju – Krivičnom odeljenju, obavljajući sa visokom odgovornošću i profesionalnošću sve obaveze koje proizilaze iz posla.

Predsednik suda Valon Totaj, u ime sudija i celog osoblja, zahvalio je g. Sfišti, za zasluge u pravosuđu, poželevši mu zdravlje i sve najbolje u životu.