Predsedavajući Totaj i predsedavajući Zogaj, deo međunarodne konferencije „Budućnost proširenja Evropske unije: pravosuđe i osnovna prava“

Predsedavajući Totaj i predsedavajući Zogaj, deo međunarodne konferencije „Budućnost proširenja Evropske unije: pravosuđe i osnovna prava“

Zagreb, 19-20. februar 2024. – Predsednik Apelacionog suda Kosova, g. Valon Totaj i predsednik Sudskog saveta Kosova, g. Albert Zogaj učestvovali su na međunarodnoj konferenciji „Budućnost proširenja Evropska unija: pravosuđe i osnovna prava“, u organizaciji Ministarstva pravosuđa i javne uprave Republike Hrvatske.

Ovoj konferenciji prisustvovali su predstavnici pravosudnog sistema i ministri sa Zapadnog Balkana, Ukrajine, Turske, Gruzije i Moldavije, kao i visoki predstavnici Evropske unije. Iz Republike Kosovo ministarka pravde Republike Kosovo gđa Albulena Hadžiju, predsedavajući Sudskog saveta Kosova g. Albert Zogaj, predsednik Apelacionog suda Kosova g. Valon Totaj i prisustvovao je i predsednik Komisije za zakonodavstvo, g-din Adnan Rustemi.

Dvodnevna konferencija prethodila je tretiranju pitanja vezanih za izazove i korake neophodne za postizanje standarda Evropske unije, nezavisnost i odgovornost pravosuđa, efikasnost pravosuđa, suzbijanje korupcije, prevenciju korupcije i reforma upravnog pravosuđa tokom pristupnih pregovora.

U svojstvu panelista, predsedavajući Totaj je zajedno sa predsedavajućim Zogajem diskutovalis su  o preduzetim merama u vezi sa reformom pravosuđa, uključujući jačanje nezavisnosti, povećanje efikasnosti i transparentnosti pravosudnog sistema u Republici Kosovo.

Organizacija ove dvodnevne konferencije predstavlja važan korak ka dijalogu, razmeni iskustava i rešavanju izazova u oblasti pravosuđa, kao preduslova u procesu integracije.