U Apelacionom sudu Kosova održan je sastanak predstavnika Vrhovnog suda, Apelacionog suda i Osnovnih sudova, sa timom za ocenu sektora pravde (INL).

U Apelacionom sudu Kosova održan je sastanak predstavnika Vrhovnog suda, Apelacionog suda i Osnovnih sudova, sa timom za ocenu sektora pravde (INL).

Priština, 14. mart 2024. – U Apelacionom sudu Kosova održan je sastanak predstavnika Vrhovnog suda, Apelacionog suda i Osnovnih sudova sa timom za ocenu sektora pravde, INL iz Američke ambasade u Prištini, gospodin Michael Vasco, viši pravni savetnik i gđa Dafina Bardhi Redžepi, specijalista INL programa.

Svrha ovog sastanka je bila da se razgovara o funkcionisanju pravosudnog sistema u Republici Kosovo, izazovima sa kojima se ovaj sistem suočava i  trajanje rešavanja predmeta.

Sastanku su prisustvovali Vrhovni sud Kosova, potpredsednica ovog suda gđa Mejreme Memaj i sudija g. Afrim Šalja, iz Apelacionog suda Kosova, šef Specijalnog odeljenja, sudija g. Vaton Durguti i sudija g. Burim Ademi, iz Osnovnog suda u Prištini, predsednica gđa. Albina Šabani – Rama, potpredsednik ovog suda g. Mentor Bajraktari, i sudije gđa. Valjbona Musljiu, i g. Kujtim Krasnići i g. Siniša Borisavljević, kao i sudija gđa. Ivana Milenković iz Osnovnog suda u Uroševcu – Ogranak u Štrpcu.

Program za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenje zakona (INL) na Kosovu podržava programe za modernizaciju institucija za sprovođenje zakona u Republici Kosovo, za eliminaciju korupcije, poboljšanje usluga za građane i jačanje kapaciteta za sprečavanje i razbijanje kriminalnih organizacija transnacionalnih i drugih negativnih faktora koji imaju za cilj destabilizaciju zemlje.