Dita e Kushtetutës

Dita e Kushtetutës

Gjykata e Apelit siguron qytetarët e Republikës së Kosovës për pavarësi, transparencë dhe llogaridhënie. Le të përqafojmë Kushtetutën si udhërrëfyesin tonë në rrugën drejt drejtësisë dhe barazisë së të gjithëve para ligjit.