Predsednik Totaj, dočekao je na sastanku sudiju iz Velike Britanije g. Michael Hopmeier kao i predstavnike projekta WBROLI

Predsednik  Totaj,  dočekao  je na sastanku sudiju iz Velike Britanije g. Michael Hopmeier kao i predstavnike projekta WBROLI

Priština, 16. januar 2024. – Predsednik Apelacionog suda Valon Totaj, zajedno sa sudijama Specijalnog odeljenja, Odeljenja za teška krivična dela i Opšteg odeljenja, Krivičnog odeljenja, dočekao je sudiju iz Velike Britanije g. Michael Hopmeier kao i predstavnike projekta Inicijative za vladavinu prava Zapadnog Balkana (WBROLI).

Tokom sastanka, razgovarano je o slučajevima pranja novca, iskustvima i izazovima sudija u ovoj oblasti, kao i o mogućnostima izrade Priručnika za Slučajeve Pranja Novca.

Predsednik Totaj se zahvalio sudiji iz Velike Britanije g. Michael Hopmeier kao i predstavnicima projekta WBROLI, u vezi sa podrškom pruženoj Apelacionom sudu Kosova, kao i izrazio spremnost za uspostavljanje saradnje, u cilju postizanja ciljeva koji imaju za cilj efikasnost, odgovornost i transparentnost u pravosudnom sistemu, uključujući i realizaciju aktivnosti predviđenih ovim projektom.